HELPDESK s přidanou hodnotou

Moderní webový systém pro řízení uživatelských požadavků určený pro vnitrofiremní i externí využití. Neomezené úrovně služeb, soulad s ITIL, pracovní doby, znalostní báze, pokročilé řízení workflow, schvalovací procesy a také výstupy HW a SW konfigurace počítačů.

Slider

Efektivní správa požadavků

Webový modul MagikHELPDESK přináší řád do správy a řízení uživatelských požadavků. Zajistí tak spokojenost uživatelů s řešením problémů, vytvoří znalostní bázi pro řešeni opakovaných problémů, pomůže zlepšit organizaci práce IT oddělení a zároveň dokáže ušetřit spoustu času. Díky MagikHELPDESK už prostě žádný požadavek uživatelů nezapadne. Získáte dokonalou kontrolu nad každým řešeným úkolem.


Integrace s emailem

MagikHELPDESK sjednocuje všechny podstatné komunikační kanály jako web, email a telefon. Požadavky tak lze zadávat nejen prostřednictvím webového formuláře, ale také pouhým odesláním emailu, a to včetně příloh. I takto zaslané požadavky se zařadí do databáze a jsou připraveny k řešení odpovědnými řešiteli. Kontrolu nad stavem řešení požadavku zajišťuje emailová notifikace, kterou lze pomocí konfigurátoru nastavit přesně dle Vašich požadavků.


V souladu s principy ITIL

Základy ITIL stojí na principech, které vedou k neustálému zlepšování kvality služeb ve správě IT. Modul MagikHELPDESK respektuje tyto principy a poskytuje nástroje a procesy, které vedou ke zvyšování kvality podpory a správy v IT, např. nastavení maximální doby řešení požadavků podle kategorií nebo vyhodnocení práce řešitelů.


Evidence pracovní doby

Nastavení četnosti a závažnosti priorit řešení požadavků dle jednotlivých kategorií přesně dle specifikace v SLA, a to včetně reflektování pracovní doby řešitelů v daných kategoriích. Výhodou je jednoznačná tranpsarentnost, uživatel je seznámen s termínem, do kdy bude jeho požadavek vyřešen dle SLA a zároveň řešitel je hodnocen za řešení požadavků pouze v kontextu jeho pracovní doby.


Neomezená stromová struktura kategorií

Nastavení katalogu kategorií a služeb je plně v režii servisního oddělení. Správná definice a možnost vytváření neomezené stromové struktury zjednodušší zadání požadavku pro uživatele a také precizuje zařazení požadavku až na požadovanou nejnižší úroveň. Každá kategorie také může obsahovat vazbu na lokalitu uživatele (uživateli z Ostravy se nezobrazí kategorie z Prahy), odddělené nastavení priorit nebo pracovní doby.


Množství sestav a statistik

Modul MagikHELPDESK obsahuje celou řadu sestav a statistik, které jsou určeny především manažerům k vyhodnocení získaných informací. Jde např. o četnosti požadavků dle kategorií, řešitelů, priorit či stavů za vybrané období, nebo hodnocení rychlosti řešení požadavků v kategorii či přímo za řešitele a mnohé další.


Uživatelsky nastavitelné prostředí

Systém MagikINFO umožňuje celou řadu nastavení a přizpůsobení použití dle požadavků v organizaci. Lze nastavit např. možnost akceptace požadavků, hodnocení řešení uživatelem nebo povolit evidenci nákladů. Modul MagikHELPDESK je vyvinut také pro multijazyčné používání. Celý intranetový portál se automaticky přepíná do lokálního jazyka uživatele, který se systémem pracuje.


Integrace s ostatními moduly

MagikHELPDESK je integrován s moduly MagikAUDIT a MagikMONITOR. Dle nastavení rolí a oprávnění si tak může správce - řešitel např. zobrazit SW a HW konfiguraci počítače zadavatele požadavku. Manažer má možnost podívat se na kompletní evidenci počítačů a vedoucí oddělení může sledovat činnost na počítačích jeho podřízených.


MH - Seznam kategorií
MH - Seznam požadavků řešitele
MH - Hlavní obrazovka uživatele
MH - Statistiky
MH - Detail požadavku
MH - Info o PC