Evidence a správa IT

Automatická evidence SW a HW koncových stanic, správa licencí, softwarový audit, evidence majetku, čárové kódy nebo komplexní vzdálené distribuce. To vše a ještě mnohem více získáte se systémem MagikINFO v modulu MagikAUDIT.

Image is not available
Slider

Software asset management

Zavedení systému pro rozhodování a řízení v oblasti evidence IT majetku je jedním z nejdůležitějších úkolů IT oddělení. A právě s evidencí instalovaného software, hardware, licencí, a ostatního IT majetku Vám pomůže modul MagikAUDIT. Zamezí výskytu nelegálního software, eliminuje rizika spojena s porušením autorských práv a pomůže nastavit procesy pro trvalou správu licencí.
Více se o Software asset managementu dozvíte tady.


Správa dokladů a licencí

Podrobná správa licencí vám poskytne vždy aktuální přehled o tom, který software používáte legálně a který ne. Modul MagikAUDIT obsahuje databázi zakoupených dokladů k SW včetně možnosti přikládat např. naskenované faktury. Evidovat lze všechny typy licencí jako např. krabicové či OEM. Databáze licencí je porovnávána s počty instalací jednotlivých produktů.


Automatický audit SW a HW

Jedním z hlavních úkolů modulu MagikAUDIT je pravidelný sběr informací o počítačích ve vaší síti. V rámci softwarového auditu je skenováno veškeré přítomné programové vybavení na počítačích, ať už jde o instalace nebo zapomenuté kopie programů. Skenováno je také Hardwarové vybavení včetně sériových čísel, nebo kolekce multimediálních souborů uživatele. Audity lze zcela automatizovat a spouštět je v pravidelných intervalech, nebo kdykoliv potřebujete online, a to prostřednictvím TCP/IP. Využít lze také skeny přes internet (FTP) nebo lokální skeny (USB).


Předávací protokoly

Předávací protokoly plní v souvislosti s IT dva hlavní úkoly. Tím prvním je přenesení odpovědnosti za instalovaný software na uživatele, který podepisuje předávací protokol počítače včetně jeho SW a HW vybavení. Druhým úkolem je hlídání majetku jako takového, kdy každá změna nebo přírůstek majetku je jasně zdokumentována a uživatelem podepsána. MagikAUDIT obsahuje sadu již hotových tiskových sestav a také šablon k editaci a přizpůsobení dané firemní kultuře.


Evidence IT majetku

MagikAUDIT slouží nejen k precizní SW a HW inventarizaci, ale obsahuje rovněž komplexní evidenci majetku, díky které budete mít přehled nejen o počítačích, ale o všech ostatních IT zařízeních. Po ruce tak budete mít informace o tom, kde se majetek nachází, komu je majetek svěřen a jaká je jeho historie. Samozřejmostí je možnost tisku předávacích protokolů za majetek či kompletní seznam svěřeného majetku za uživatele. K dispozici jsou i servisní nástroje jako evidence oprav nebo možnost nastavení a kontroly provedení periodických akcí jako jsou např. revize.
Více se o evidenci majetku dozvíte tady.


Hromadné vzdálené distribuce SW

Modul vzdálených distribucí obsahuje nástroje k vzdáleným, hromadným, adresným a plánovaným akcím jako jsou instalace a odinstalace software, mazání, kopírování, spouštění skriptu nebo příkazové řádky. Výhodou oproti nástrojům podobného typu je zejména jednoduchost nastavení, možnost spouštět libovolné soubory (nejen msi), nastavení závislostí, hierarchie a harmonogramu distribucí, a také přesná a přehledná zpětná vazba (kde, jak, kdy, na kterých počítačích byla akce provedena a s jakým výsledkem).


Vzdálená správa počítačů

V modulu MagikAUDIT jsou obsaženy také užitečné nástroje pro vzdálenou správu počítače. Může jít např. o možnost ovládat příkazovou řádku nebo skenovat dostupnost vybraných portů vzdálených počítačů. Dálkové ovládání Vám zase umožní převzít obrazovku vzdáleného počítače a provádět úkony stejně tak, jako byste u vzdáleného počítače přímo seděli.


Integrace s Active Directory

Provázání s adresářovou službou Microsoftu v žádném případě není podmínkou pro nasazení a plnohodnotné využití modulu MagikAUDIT. Nicméně přináší řadu výhod, které mohou pomoci k rychlejšímu nasazení i snažšímu řízení IT majetku. Active Directory lze využít například k instalaci agentů pomoci GPO, nebo k načtení a kontrole počítačů z AD či k synchronizaci uživatelů a jejich automatickému provázání se skenovanými počítači.

MagikAUDIT OS
MagikAUDIT Rcs
MagikAUDIT Statistika
MagikAUDIT portál inventura
MagikAUDIT Majetek
MagikAUDIT Editor Sestav