HELPDESK s přidanou hodnotou

Moderní webový systém pro řízení uživatelských požadavků určený pro vnitrofiremní i externí využití. Neomezené úrovně služeb, soulad s ITIL, pracovní doby, znalostní báze, pokročilé řízení workflow, schvalovací procesy a také výstupy HW a SW konfigurace počítačů.

Image is not available
Slider

Efektivní správa požadavků

Webový modul MagikHELPDESK přináší řád do správy a řízení uživatelských požadavků. Zajistí tak spokojenost uživatelů s řešením problémů, vytvoří znalostní bázi pro řešeni opakovaných problémů, pomůže zlepšit organizaci práce IT oddělení a zároveň dokáže ušetřit spoustu času. Díky MagikHELPDESK už prostě žádný požadavek uživatelů nezapadne. Získáte dokonalou kontrolu nad každým řešeným úkolem.


Integrace s emailem

MagikHELPDESK sjednocuje všechny podstatné komunikační kanály jako web, email a telefon. Požadavky tak lze zadávat nejen prostřednictvím webového formuláře, ale také pouhým odesláním emailu, a to včetně příloh. I takto zaslané požadavky se zařadí do databáze a jsou připraveny k řešení odpovědnými řešiteli. Kontrolu nad stavem řešení požadavku zajišťuje emailová notifikace, kterou lze pomocí konfigurátoru nastavit přesně dle Vašich požadavků.


V souladu s principy ITIL

MagikHELPDESK sjednocuje všechny podstatné komunikační kanály jako web, email a telefon.Základy ITIL stojí na principech, které vedou k neustálému zlepšování kvality služeb ve správě IT. Modul MagikHELPDESK respektuje tyto principy a poskytuje nástroje a procesy, které vedou ke zvyšování kvality podpory a správy v IT, např. nastavení maximální doby řešení požadavků podle kategorií nebo vyhodnocení práce řešitelů.


Kategorie dle SLA a pracovní doby

Nastavení četnosti a závažnosti priorit řešení požadavků dle jednotlivých kategorií přesně dle specifikace v SLA, a to včetně reflektování pracovní doby řešitelů v daných kategoriích. Výhodou je jednoznačná tranpsarentnost, uživatel je seznámen s termínem, do kdy bude jeho požadavek vyřešen dle SLA a zároveň řešitel je zodpovědný za převzetí v termínu a hodnocen za řešení požadavků pouze v kontextu jeho pracovní doby.


Neomezená stromová struktura kategorií

Nastavení katalogu kategorií a služeb je plně v režii servisního oddělení. Správná definice a možnost vytváření neomezené stromové struktury zjednodušší zadání požadavku pro uživatele a také precizuje zařazení požadavku až na požadovanou nejnižší úroveň. Každá kategorie také může obsahovat vazbu na lokalitu uživatele (uživateli z Ostravy se nezobrazí kategorie z Prahy), odddělené nastavení priorit nebo pracovní doby.


Množství sestav a statistik

Modul MagikHELPDESK obsahuje celou řadu sestav a statistik, které jsou určeny především manažerům k vyhodnocení získaných informací. Jde např. o četnosti požadavků dle kategorií, řešitelů, priorit či stavů za vybrané období, nebo hodnocení rychlosti řešení požadavků v kategorii či přímo za řešitele a mnohé další.


Integrace s ostatními moduly

MagikHELPDESK je integrován s moduly MagikAUDIT a MagikMONITOR. Dle nastavení rolí a oprávnění si tak může správce - řešitel např. zobrazit SW a HW konfiguraci počítače zadavatele požadavku. Manažer má možnost podívat se na kompletní evidenci počítačů a vedoucí oddělení může sledovat činnost na počítačích jeho podřízených.


Online inventura ve webovém portále

Využít lze také inventury ve webovém portále. Každý uživatel má k dispozici přehled svěřeného majetku, který na vyžádání může potvrdit či zamítnout v případě, kdy některým ze zařízení nedisponuje.

MH - Dashboard řešitele
MH - Nový požadavek
MH - Info o PC
MH mobil - dashboard
MH mobil - Menu
MH mobil - Nový požadavek
MH - Sestavy KPI
MH - Seznam kategorií
MH - Seznam požadavků řešitele
MH - Detail požadavku