Novinky v systému MagikINFO

Systém MagikINFO je vyvíjen již od roku 1999. První verze vyšla pod názvem PCinfo v roce 2000, a do roku 2005 byla aplikace vyvíjena v prostředí Delphi. V roce 2008 došlo k zásadnímu rozhodnutí v přechodu na platformu Microsoft.NET a tři roky poté vychází v roce 2011 verze 9.0 již s označením MagikINFO. V roce 2023 vydáváme již verzi 18.0. Tady se můžete podívat na nové funkce nejen v poslední verzi, ale také na novinky v předchozích verzích.

Slider

Novinky v MagikINFO 12.0

Archiv počítačů

Kompletní proces archivace vyřazených počítačů v databázi. V okamžiku vyřazení není potřeba počítač mazat z databáze, stačí jen změnit stav počítače na Vyřazený:

 • licence počítače v databázi bude uvolněna pro import nového počítače.
 • vyřazený počítač zůstane v databázi, k dispozici je náhled na detail a historii kompletního auditu. Počítač není součástí statistik a souhrnných sestav.
 • po vyřazení počítače dochází k uvolnění přiřazených licencí, vyjma OEM licence.
 • k dispozici jsou i další možné změny stavy počítače, ty nemají vliv na archivaci.

 

Nový Report designer

Nový modul návrhář tiskových sestav nabízí následující možnosti:

 • tvorby nových tiskových sestav.
 • tvorby sestav z přednastavených šablon.
 • editace tiskových sestav.
 • podpory parametrizace sestavy dle výběru osob, majetku nebo počítačů.
 • nové šablony: protokoly za počítač, majetek a uživatele.

 

Automatická synchronizace číselníku osob a Active Directory

Možnost automaticky synchronizovat číselník osob s databází Active Directory:

 • synchronizace je součástí automatických plánovaných úloh.
 • synchronizace číselníku osob s Active Directory směrem od AD.
 • zakázané a nepovolené účty uživatelů v AD nastaví do databáze osob příznak "Neaktivní".
 • zakázané a nepovolené účty uživatelů v AD odeberou v databázi uživateli přístup do HelpDesku.
 • možnost přidat přístup do HelpDesku automaticky při importu z AD.

 

Novinky v MagikMONITOR 12.0

Zakazování přístupu na vybrané www servery

 • Definice zakázaných stránek
 • Možnost zakázat přístup na zakázané servery a přesměrovat na vybranou adresu

 

Namátkou ostatní novinky

 • Detekce produktových klíčů Windows 8 a Office 2013/365.
 • Optimalizace komunikace mezi agenty a tcp: Datové toky byly sníženy na nezbytné minimum.
 • Všechny tabulkové sestavy obsahují nově možnost vícenásobného filtru:

 • MagikINFO 12.0 prošlo úspěšně certifikačním procesem kompatibility s Windows 7 a také Windows 8/8.1.

   

 • Další novinky, změny a opravy jsou uvedeny v change logu za každé uvolněné sestavení verze 12.0.