Novinky v systému MagikINFO

Systém MagikINFO je vyvíjen již od roku 1999. První verze vyšla pod názvem PCinfo v roce 2000, a do roku 2005 byla aplikace vyvíjena v prostředí Delphi. V roce 2008 došlo k zásadnímu rozhodnutí v přechodu na platformu Microsoft.NET a tři roky poté vychází v roce 2011 verze 9.0 již s označením MagikINFO. V roce 2023 vydáváme již verzi 18.0. Tady se můžete podívat na nové funkce nejen v poslední verzi, ale také na novinky v předchozích verzích.

Slider

Novinky v MagikINFO 13.5

Novinky v MagikAUDIT 13.5

Automatické přiřazování licencí

Pro každou zakoupenou licenci lze nastavit možnost automatického přiřazení licencí na počítače. Při každé analýze auditu budou zjištěny nově nalezené instalace, k nimž bude automaticky přiřazena zakoupená licence, a to v případě, je-li k dispozici dostatečný počet volných licencí. Tento způsob přiřazování licencí šetří čas správci aplikace a je vhodný pro retail nebo multilicence.

Modul Notifikace událostí

Samostatná aplikace, která v pravidelných intervalech sleduje nastavené události a rozesílá emaily s požadovanými informacemi. Mezi přednastavené události patří např.:

  • Sledování platnosti licencí
  • Sledování platnosti podpory zakoupených licencí
  • Sledování živostnosti majetku
  • Další a uživatelsky definované události

Alternativní detekce MS Office

V případě kancelářských balíků MS Office je k dispozici alternativní detekce verzí 2010 a 2013. Tato detekce není založena na vyhodnocení součástí SW balíku, ale dokáže přesně detekovat skutečně aktivovanou verzi MS Office.

Nástroje pro vzdálenou správu v Řídícím centru sítě

Řídící centrum sítě přináší nově nástroje pro vzdálenou správu počítačů. Stávající možnosti byly rozšířeny o nástroje pro konzolovou správu počítače, spuštění vzdálené příkazové řádky a připojení souborového systému vzdáleného počítače.

Ostatní

  • Provázání vzdálených distribucí s výstupy auditu
  • Detekce částečných produktových klíčů MS Office 2013
  • Optimalizace běhu klienta pro rychlejší průběh auditu a další…

 

Novinky v MagikMONITOR 13.5

Nová sestava Aplikace – Přehled

Sestava zobrazuje souhrnné i detailní informace, a to díky využití drill down technologie. Spojuje ostatní sestavy Souhrny, Uživatelé a Detaily na jedno místo. Lze tak v jedné sestavě zobrazovat nejen souhrnné informace, např. čas a počet uživatelů, kteří spustili třeba Excel za vybrané období, ale také seznam těchto uživatelů a dále detaily o dokumentech, ve kterých pracovali.

Nová sestava WWW – Přehled

Sestava zobrazuje souhrnné i detailní informace, a to díky využití drill down technologie. Spojuje ostatní sestavy Souhrny, Uživatelé a Detaily na jedno místo. Lze tak v jedné sestavě zobrazovat nejen souhrnné informace, např. čas a počet uživatelů, kteří spustili www stránky třeba youtube za vybrané období, ale také seznam těchto uživatelů a dále detaily o videích, které si na tomto serveru prohlíželi.

Nová sestava Tiskárny – Přehled

Sestava zobrazuje statistiku všech tiskových úloh za tiskárnu, a to včetně výše nákladů na tisk. Drill down umožní pohled na statistiku vytištěných stran podle uživatele.

Monitoring tisku

Aktualizovány metody detekce tisku, přesný počet stran a doplňkové parametry tisku.

 

Novinky v modulu Webový portál/MagikHELPDESK 13.5

Nové sestavy modulu MagikMONITOR

Sestava „Manažerské výstupy“ – nová obrazovka zobrazující grafy s náhledem na nejaktivnější uživatele nežádoucích aplikací a www stránek.

Sestava „Tiskárny - Detaily“ – seznam tiskových úloh s informací o tiskárně, uživateli, celkovém počtu vytištěných stran a dalších parametrech tisku. Sestava obsahuje informace o celkovém počtu stran za tiskárnu a uživatele, po rozbalení se zobrazí detaily tisku.

Sestava „USB - Detaily“ - seznam uživatelem provedených akcí s USB flash diskem. Sestava obsahuje celkový počet akcí – zasunutí USB, Vysunutí USB, Vytvoření souboru, Změna souboru, Smazání souboru. Po rozbalení se zobrazí detailní informace o provedené akci, např. model USB disku, celková a volná kapacita, název a velikost souboru či cesta k souboru.

MagikHELPDESK - Integrace s emailem

Nově možnost přímé emailové odpovědi na notifikaci k požadavku v helpdesku.  Zasláním emailu lze rovněž vytvářet záznamy k požadavku v sekci Zprávy. Veškerá komunikace ze strany uživatele je tak možná pouze s využitím emailu.

Přidáno také odeslání emailové notifikace – šablony o novém požadavku - zadavateli a řešitelům vybrané kategorie, a to při zaslání nového požadavku emailem.