Jak funguje systém MagikINFO

Podívejte se na hlavní funkce systému MagikINFO napříč všemi moduly. Propojení evidence, monitoringu a helpdesku přináší mnoho výhod navíc. Získáte tak komplexní systém, který Vám poskytne vždy aktuální přehled a k tomu spoustu užitečných nástrojů.

Slider

Jednoduše nainstalujete agenty na počítače

Agenty na počítače lze instalovat několika způsoby, např. za využití obrazovky Řídícího centra sítě nebo pomocí distribuce prostřednictvím GPO politiky. Agenti na počítačích sbírají data o instalovaném software, konfiguraci hardware a sledují prováděné činností uživatele na počítači. Nemusíte se bát, že by snad agent zahltil svou činností počítač. Vytížení počítače agentem je limitně blízké nule.


Během pár minut získáte detailní informace o počítačích

Přehled o nainstalovaných aplikacích, operačních systémech, kancelářských balících či multimediálních souborech lze získat velmi rychle. Zjistit které počítače mají instalovánu např. poslední verzi Adobe reader se tak stane hračkou. K dispozici je také kompletní správa licencí ve smyslu nabývacích dokladů. Budete mít přehled a navíc se vyhnete nebezpečí postihu za mezery ve stavu legality instalovaného software.


Vytiskněte předávací protokoly

Součástí systému MagikINFO je spousta tiskových sestav, šablon protokolů a také report designeru, ve kterém si dokumenty můžete upravit tak, aby odpovídaly Vaší firemní kultuře. Pravidelným předáváním specifikačních listů počítače k podpisu zaměstnancům také částečně přenášíte zodpovědnost za případný nelegální software přímo na uživatele.


Zjistěte, jak jsou využívány aplikace a internet

Nejen statistiky o počtu instalací a zakoupených licencí. Ale také informace o skutečném využití aplikací. Velmi rychle a jednoduše tak můžete zjistit, kolik uživatelů použilo např. Excel, kolik času v něm strávili a také kolik znaků napsali v jednotlivých dokumentech. Stejně tak snadno zjistíte, které weby jsou nejnavštěvovanější nebo kdo na internetu tráví nejvíce času.


Odhalte uživatele, kteří se jen "vezou"

MagikINFO obsahuje sestavy, které Vám ukážou, kdo je tahounem a naopak i opačný konec spektra - zaměstnance, kteří se jen "vezou" s ostatními. Zjistíte, kdo tráví nejvíce času mimopracovními aktivitami, ať už jsou to hry ve formě aplikací nebo sociální sítě na internetu. K dispozici je i pracovní profil - srovnávací sestava, která seřadí zaměstnance právě podle času tráveného mimopracovní činností. Využít můžete také blokování zakázaných www stran nebo aplikací. A také sledovat data, která si zaměstnanci kopírují na USB flash disky či přímo zakázat připojení všech nebo neautorizovaných flash disků.


Mějte pod kontrolou náklady na tisk

Sbírejte informace o tom, jaké dokumenty, obrázky či knihy jsou tisknuty na tiskárnách, a to síťových či lokálních. Obsaženy jsou informace jako název dokumentu, počet stran, počet kopií nebo barevnost tisku. Podle typu tiskárny si můžete zobrazit náklady na tisk a následně je optimalizovat.


(Od)instalujte, kopírujte, mažte vzdáleně a hromadně

Prostřednictvím modulu Vzdálené distribuce můžete definovat akce, které se v plánovaném intervalu provedou na vybraných počítačích. Může jít např. o instalaci, odinstalaci zakázaných aplikací, kopírování a mazání souborů či složky, nebo spouštění skriptů. O stavu jednotlivých akcí máte zpětnou vazbu, průběh akce je rychle a přesně dokumentován.


Udržujte si vždy aktuální přehled o veškerém IT majetku

Evidujte svůj IT majetek tak, aby jste v daném okamžiku vždy dostali aktuální informaci o tom, kde se majetek nachází, komu je přidělen, zda je v opravě nebo kdy je plánována příští revize. Veškeré pohyby majetku jsou automaticky zaznamenávány do databáze, a vytváří tak kompletní životní cyklus majetku. Na pár kliků si také můžete zobrazit veškerý majetek za uživatele a vytisknout předávací protokoly.


Notifikace událostí a výstupy dostupné odkudkoliv

Všechny důležité informace jsou dostupné jak přímo v aplikaci, tak v prostředí portálu prostřednictvím webového prohlížeče. Máte tak předled o všem podstatném kdykoliv a odkudkoliv. Navíc si můžete nechat zasílat notifikace a sestavy s důležitými informacemi také emailem.


Centralizujte správu uživatelských požadavků

Vytvořte si prostředí jednotné správy požadavků od uživatelů. Správný systém pro řízení požadavků dokáže vyřešit spoustu věcí najednou - zajistí spokojenost uživatelů s řešením problémů, vytvoří znalostní bázi pro řešeni opakovaných problémů, pomůže zlepšit organizaci práce nejen IT oddělení a zároveň dokáže ušetřit spoustu času.


Mějte přehled a požadavky vždy pod kontrolou

Všechny požadavky uživatelů, ať už jsou zadány z formuláře webového prohlížeče nebo emailem, jsou neustále pod kontrolou. Zařazení v katalogu kategorií, priorita a termín řešení reflektující pracovní dobu v dané kategorii, propracovaný systém emailové notifikace a mnohé další zajistí kontrolu nad požadavkem, a to jak ze strany uživatele, tak řešitele či manažera.