Asset management – evidence majetku

Přehledná evidence (nejen) IT majetku společnosti. Kdykoliv máte k dispozici informace o tom, kdo majetek používá, v jakém je stavu a kde se nachází, nebo si můžete zobrazit přehled svěřeného majetku uživateli, seznam majetku daného oddělení či seznam všech oprav či revizí konkrétního typu majetku.

Slider

Komplexní přehled o (nejen) IT majetku

Spravujte majetek jednoduše, ale přesto komplexně. Nastavte si vlastní kategorie majetku, sledujte životní cyklus majetku od pořízení, uskladnění, zařazení do používání, oprav, pohybů majetku až po vyřazení. Mějte v každém okamžiku přehled o majetku svěřeném uživateli, nebo třeba majetku na vybraném oddělení. Tiskněte protokoly nebo si nechte potvrdit předání majetku uživatelem ve webovém rozhraní. Nechte si posílat informace o končící záruce nebo blížící se revizi. Opusťte evidenci v excelovských tabulkách a přejděte na efektivní správu IT majetku ještě dnes. Evidence majetku je součástí modulu MagikAUDIT.


Inventarizace majetku pomocí čárových kódů

Aplikace umožní návrh a generování čárových kódů dle vašich požadavků, přiřadit je majetku automaticky nebo manuálně, a tisknout přímo na etikety pro čárové kódy. Můžete tedy začít „od nuly“ nebo využít stávající nalepené štítky s kódy.


Pravidelná inventura pomocí mobilní aplikace

Pomocí terminálu nebo mobilního telefonu s fotoaparátem a naší mobilní aplikace pro android můžete provádět pravidelné inventury majetku jednoduchým nasnímáním čárových kódů majetku.

Nyní na Google Play

Online inventura majetku ve webovém portále

Využít lze také inventury ve webovém portále. Každý uživatel má k dispozici přehled svěřeného majetku, který na vyžádání může potvrdit či zamítnout v případě, kdy některým ze zařízení nedisponuje.


Sestavy, předávací protokoly, převodky

Protokoly jsou dostupné v jakékoliv fázi cyklu majetku, ať už jde o protokoly o převzetí do používání, převodky majetku nebo protokoly o vyřazení majetku. Protokoly lze zobrazovat i tisknout za jakýkoliv vybraný majetek nebo třeba kompletní přehled majetku za uživatele.


Struktura majetku v gridu i ve stromě

Přizpůsobte si přehled majetku dle vašich potřeb. Využít můžete grid, který nabízí spoustu možností nejen pro filtrování majetku, nebo si sestavte stromovou strukturu dle vlastních preferencí, např. od lokalit přes organizační jednotky, uživatele až k majetku.


Evidence tříd, typů, i vlastností objektů

Evidujte majetek přesně podle vašich potřeb. Nastavte si vlastní třídy, typy i vlastnosti majetku. Tak by evidence pro vás byla co nejvíce přehledná. Využijete tak i bohaté možnosti filtrování, třídění nebo seskupování jednotlivých polí.


Nastavení rolí pro evidenci majetku dle oprávnění

Nastavte si jednotlivé uživatele jako správce majetku, a to geograficky dle lokality či organizační jednotky nebo dle typu majetku. Můžete tak např. oddělit správu počítačů od mobilních telefonů.


Evidence oprav i pravidelné údržby, kontrol a revizí majetku

Evidujte každou provedenou opravu, ať už je záruční nebo pozáruční. Nastavit si můžete také pravidelné revize či certifikace majetku tak, abyste nezapomněli a byli na ně upozorněni předem, třeba emailem.


Import ze stávající evidence majetku

Majetek můžete importovat i ze stávající evidence, a to prostřednictví vestavěných nástrojů pro import majetku (xls, csv, sql). Stejně tak lze záznamy majetku také exportovat do různých formátů a samozřejmostí je synchronizace uživatelů s Active Directory.

MagikAUDIT Majetek Dashboard
MagikAUDIT Majetek
MagikAUDIT Majetek uživatele
MagikAUDIT Protokol majetku
MagikAUDIT Portál inventura
MagikAUDIT Editor Sestav