Novinky v systému MagikINFO

Systém MagikINFO je vyvíjen již od roku 1999. První verze vyšla pod názvem PCinfo v roce 2000, a do roku 2005 byla aplikace vyvíjena v prostředí Delphi. V roce 2008 došlo k zásadnímu rozhodnutí v přechodu na platformu Microsoft.NET a tři roky poté vychází v roce 2011 verze 9.0 již s označením MagikINFO. V roce 2023 vydáváme již verzi 18.0. Tady se můžete podívat na nové funkce nejen v poslední verzi, ale také na novinky v předchozích verzích.

Slider

Novinky v MagikINFO 16.0

Inventura majetku prostřednictvím portálu

Zcela nový způsob jak provádět inventuru v organizaci. Ať už jako plnohodnotné řešení nebo jako doplněk k stávající fyzické inventuře pomocí čárových kódů (zejména pro typy majetku na kterých nejsou nalepeny štítky s čárovými kódy, např. mobilní telefony).

Po založení inventury je každý uživatel informován emailem a jsou mu zaslány pokyny pro provedení inventury, tedy potvrzení svěřeného majetku. V portálu se automaticky ihned po zalogování zobrazí seznam přiřazeného majetku k potvrzení:

 

Výstupem je pak přehled o provedené inventuře v seznamu majetku nebo také v novém přehledu inventury, který je přehledně členěn podle uživatelů a jejich vyjádření:

 

Kontrola souborového systému

Tato novinka přináší významné vylepšení v oblasti bezpečnosti a kontroly nad adresáři, které mohou obsahovat důležité soubory a dokumenty. Monitoring na stanici zajistí perfektní přehled o tom, kdo a kdy se soubory pracoval, např. upravoval dokumenty MS Office nebo mazal soubory s citlivými informacemi. Administrátor má možnost zapnout sledování nad vybranými adresáři (včetně podadresářů), může jít o klasické lokální složky, úložiště typu dropbox či onedrive, nebo také síťové složky:

Sledovány jsou následující akce:

  • Vytvoření souboru – informace o všech souborech vytvořených či zkopírovaných do sledovaných adresářů.
  • Smazání souboru – informace o všech souborech, které byly smazány ze sledovaných adresářů.
  • Změna souboru – informace o všech souborech, které byly změněny ve všech sledovaných adresářích.
  • Přejmenování souboru – informace o přejmenování souborů ve sledovaných adresářích.

 

Datové přenosy

Monitoring přináší také novou funkcionalitu v oblasti sledování přenosu dat po síti. Sledovány jsou přenosy stažení dat (download) a odeslání dat (upload). Statistiky jsou zobrazovány na úrovni hodinových, denních a měsíčních objemů přenesených dat v MB.

Vazba požadavku na majetek

Umožňuje spárování tiketu s konkrétním majetkem a rychlé zavedení opravy, které se automaticky eviduje ve správě majetku.