Novinky v systému MagikINFO

Systém MagikINFO je vyvíjen již od roku 1999. První verze vyšla pod názvem PCinfo v roce 2000, a do roku 2005 byla aplikace vyvíjena v prostředí Delphi. V roce 2008 došlo k zásadnímu rozhodnutí v přechodu na platformu Microsoft.NET a tři roky poté vychází v roce 2011 verze 9.0 již s označením MagikINFO. V roce 2023 vydáváme již verzi 18.0. Tady se můžete podívat na nové funkce nejen v poslední verzi, ale také na novinky v předchozích verzích.

Slider

Novinky v MagikINFO 14.5

Novinky v MagikAUDIT 14.5

Nová mobilní aplikace MagikINFO Inventory

Aplikace pro snímání čárových kódů pracuje se seznamem majetku z databáze MagikINFO. Dokáže načíst majetek podle hodnoty čárového kódu a porovnat, jestli kód existuje a je přiřazen majetku v databázi. Na základě tohoto porovnání může být načten nový majetek do databáze, u stávajícího majetku lze změnit umístění a přiřazení. Uloženo je také datum inventury, které se zapisuje do historie majetku.

 

Inventura majetku

Způsob inventury byl zásadně přepracován. Při importu seznamu majetku z mobilní aplikace jsou k dispozici tři stavy - zařazení nového majetku, aktualizace stávajícího majetku a varování o nenalezení majetku v rámci inventury. Všechny podstatné informace o inventuře jako umístění majetku v lokalite, organizační jednotce a kanceláři, přiřazení uživateli nebo datum inventury včeně zodpovědné osoby jsou zapisovány do historie majetku.

 

Novinky v MagikMONITOR 14.5

Zakázané a nemonitorované aplikace

Nově lze definovat seznamy aplikací přímo za vybraný profil monitoringu. Sada aplikací tak může být pro vybranou skupinu uživatelů zakázána, pro jinou povolena. Vylepšen byl také způsob vyhodnocení zakázaných aplikací spouštěných na počítači. Stejně jako u zákázaných aplikací, lze definovat také seznam nemonitorovaných aplikací. Tyto jsou ve výstupech monitoringu ignorovány.

 

Novinky v modulu Webový portál/MagikHELPDESK 14.5

MagikHELPDESK - Schvalování požadavků

Nové možnosti schvalování ve workflow požadavku. Uživatel i řešitel mají nově možnost vytvářet žádosti ke schválení požadavku. Tyto žádosti jsou posílány vybranému schvalovateli, který má možnost zamítnutí či schválení žídosti včetně vyjádření. Podporován je také způsob automatických žádostí ke schválení pro vybrané kategorie. Žádosti i vyjádření je schválení jsou rovněž součástí emailových notifikací.

 

MagikHELPDESK - Podřízené požadavky

Vytváření požadavků s vazbou na nadřazený požadavek. Tato nová funkce najde využití zejména v případech, kdy požadavek vygenerovaný uživatelem nemůže být vyřešen pouze jedním řešitelem. V takovém případě má řešitel možnost vytvořit související podřízený požadavek v libovolné kategorii. Nadřazený požadavek nemůže být vyřešen, dokud nebyly uzavřeny všechny podřízené požadavky.

 

MagikHELPDESK - Uživatelská pole

Použití uživaelských polí k požadavku významně rozšiřuje možnosti pro bližší specifikaci požadavku. Jednotlivá pole je možné definovat pro vybrané kategorie, lze tak např. k předmětu a textu požadavku přidat další strukturované informace jako jsou různé poznámky, čísla nebo data.